Onze oplossingen

Camera-inspectie

Geurdetectie

Meetcampagne

Opvolgsysteem ALERT

Over

Met ons gedreven team van ervaren medewerkers zoeken wij dagelijks naar de beste totaaloplossing voor uw installaties.

Via ons uniek opvolgsysteem ALERT volgen wij uw installatie 24/7 op en plannen wij onmiddellijk een interventie bij problemen.

Doe ook beroep op de expertise van Hydrotechnic voor:

  • Camera-inspectie: (ondergrondse) verstoppingen, lekken, leidingbreuken of leidingtracé in beeld brengen
  • Geurdetectie: met rookapparatuur oorzaken van geurhinder opsporen
  • Meetcampagne: meermaals per dag kwaliteit van (afval) water analyseren
  • Eigen bordenbouw: op maat gemaakte stuur- en beheerssystemen

Expertise

Camera-inspectie

We kunnen het traject en de algemene staat van de leidingen bepalen en verstoppingen ontdekken.

Op deze manier krijgen wij een duidelijk beeld van bepaalde problemen zoals:

  • ondergrondse lekken of breuken in de rioolafvoerbuizen
  • bepalen van traject en hellingsgraad
  • verstoppingen door ophoping van vet, resten van kalk, beton of cement, …
  • breuken door wortelgroei of verzakkingen

Geurdetectie

Met rookdetectie sporen wij de oorzaak van geurhinder op. Slechte geuren zijn meestal het gevolg van slechte aansluitingen, deksels, rioolbreuken enz…

Door het inbrengen van gedoseerde, onschadelijke rookimpulsen in de riolering kunnen geurhinder en / of lekkages in de leiding worden opgespoord zonder graaf- of breekwerk. De rook wordt in de afvoerleiding gebracht en daar waar er lekken zijn zal de rook opgemerkt worden.

Meetcampagne

Wenst u meermaals per dag of per week de kwaliteit van uw afvalwater te kennen?

Hydrotechnic plant de periodieke staalnames in en bezorgt u een rapport met de analyse resultaten.

Opvolgsysteem ALERT

Via het ALERT systeem wordt elke installatie opgevolgd. Alarmmeldingen komen via telemetrie toe en de interventietaak wordt eenvoudig aan de route van de technieker toegevoegd. Na uitvoering van het onderhoud of de interventie wordt het verslag digitaal aan de klant bezorgd.

Waarom kiezen voor Hydrotechnic?