Onderhoud/service bij een olieafscheider

Wij zorgen voor de opvolging van uw installatie en contacteren u op regelmatige basis:

 • éénmaal per jaar een technische controle door een vakbekwame technieker
 • visuele inspectie putlichaam, meting drijflaag, alarmcontrole, reinigen sensor,…
 • de afscheiderinstallatie dient regelmatig geledigd en gereinigd te worden. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de hoeveelheid olie en de vervuilingsgraad van het afvalwater (l/sec)
 • ledigen van slibvangruimte vooraleer de maximale toegestane vullingsgraad van 50% aan slib is bereikt of via sensor aangegeven
 • kosteloos vervangen van onderdelen bij defecten indien omnium contract
 • nemen van een effluentstaal dat door een extern erkend laboratorium geanalyseerd wordt
 • een volledig analyserapport dat u zicht geeft op de effluentwaarden, een controle op uw lozing
 • een interventie bij storing van uw installatie

Onderhoud/service bij een vetafscheider

Wij zorgen voor de opvolging van uw installatie en contacteren u op regelmatige basis:

 • éénmaal per jaar een technische controle door een vakbekwame technieker
 • visuele inspectie putlichaam, meting drijflaag, alarmcontrole, reinigen sensor,…
 • de afscheiderinstallatie dient regelmatig geledigd en gereinigd te worden. De reinigingsfrequentie is afhankelijk van de hoeveelheid vetten en de verblijftijd (l/sec)
 • kosteloos vervangen van onderdelen bij defecten indien omnium contract
 • nemen van een effluentstaal dat door een extern erkend laboratorium geanalyseerd wordt
 • een volledig analyserapport dat u zicht geeft op de effluentwaarden, een controle op uw lozing
 • een interventie bij storing van uw installatie

 

Hydrotech