Ons Alertsysteem staat in voor planning, inventarisatie en rapportering van uw installatie.

BelleAqua introduceerde het uniek globaal beheersysteem dat we speciaal ontwikkelden voor continu opvolging van de individuele en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (IBA’s en KWZI’s) en pompinstallaties. Het systeem is via telemetrie, waarbij volautomatisch gegevens worden verzonden vanuit de PLC van elk van de duizenden installaties - verspreid over heel Vlaanderen - en controleert autonoom de werking ervan. Het registreert foutmeldingen, beoordeelt ze en stuurt de bevindingen door naar de juiste hersteldienst. Het beheersysteem kan zelfs aanpassingen doorvoeren in het besturingssysteem van de installaties.

Door een perfecte samenwerking tussen de PLC in de installaties en het beheersysteem op onze server, wordt de onderhoudsdienst automatisch gewaarschuwd wanneer preventief onderhoud noodzakelijk is. Het systeem slaat alle gegevens op in een databank, zodat op ieder ogenblik de status van iedere installatie kan worden opgevraagd. Deze maakt het mogelijk statistieken en grafieken te produceren van één of meer installaties, bijvoorbeeld per klantgroep. Elke klant ontvangt jaarlijks een rapport.

Het beheersysteem garandeert niet alleen een correcte controle en opvolging van de installaties maar maakt deze informatie op een overzichtelijke en transparante manier ook toegankelijk voor de opdrachtgever(s).

BelleAqua is uitgeroepen tot winnaar van het INNOVATIETRAJECT IFEST milieubeurs editie 2008.

 

alert foto 2022 v2

 

 • Overzicht klanten / installaties
 • Wekelijkse aanmelding (indien telemetrie)
 • Onmiddellijke alarmmelding bij problemen (idem)
 • Statusbevraging (idem)
 • Logboek per installatie
 • Onderhoudsfiche en resultaten staalnamen
  • Taak (onderhoud – interventie – op te volgen – ruiming)
  • Onderhoud
  • Visuele controle
  • Staalnamen - effluentresultaten
  • Slibcontrole
  • Alarmen & meldingen
  • Mail aan beheerder of klant: resultaten onderhoud
 • Rapporten – statistieken per groep / gebruiker
 • Documenten per installatie bvb As-Built, inplantingsplan

 

hydrotech alert 3